Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

MPZP Katowice - sprawdź miejscowy plan miasta Katowice

Posiadasz działkę lub planujesz zakup działki budowlanej w mieście Katowice? Przed inwestycją sprawdź zapisy planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Katowice.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Katowice.

MPZP Katowice
Mapa MPZP miasta Katowice

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Jeżeli planujesz budowę lub zakup działki obowiązkowo sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice. Dowiedz się Jak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania w Katowicach.

MPZP Katowice

Zespół specjalistów portalu Na Mapie na bieżąco aktualizuje plany miejscowe w Geoportalu miasta Katowice i uzupełnia bazę o nowe plany. Rejestr MPZP Katowice prowadzimy i uzupełniamy skrupulatnie od wielu lat. Znajdziesz w nim obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego z obszaru Katowic. Dane o aktualnych planach miejscowych pochodzą z bazy urzędu miasta Katowice.

Sprawdź, ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w mieście Katowice i jakie plany zostały ostatnio uchwalone.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego Katowice obowiązujący na konkretnej działki w Portalu OnGeo.pl

Z Raportu o terenie dowiesz się, czy dla obszaru wybranej działki jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli tak to:

  • Jakie jest przeznaczenie działki w MPZP,
  • Otrzymasz link do właściwej uchwały MPZP miasta Katowice z dodatkowymi informacjami,

W Raporcie znajdziesz również szereg istotnych informacji o działce i jej sąsiedztwie, m.in: uzbrojenie terenu w media, informacje z ewidencji gruntów, zagrożenia i uciążliwości oraz otoczenie i dostęp do usług. Zobacz przykładowy Raport o terenie .

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

  • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
  • wpisać adres działki,
  • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Statystyki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego Katowic

Zestawienie statystyk miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Katowic

0

187 planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w mieście Katowice, w tym zawierają się zmiany do planów, uchylenia mpzp Katowice, wyroki sądów, rozstrzygnięcia nadzorcze i inne.

0 ha

4963 ha to powierzchnia zajmowana przez plany zagospodarowania przestrzennego Katowic.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice - statystyki
Powierzchnia uchwalonych MPZP w mieście Katowice z podziałem na lata

Rejestr MPZP Katowice

Poniżej przedstawiamy tabelę rejestr wybranych MPZP Katowice. Jeżeli chcesz sprawdzić plan dla swojej działki, skorzystaj z usługi Raport o terenie w portalu OnGeo.pl .

Nazwa uchwały MPZPNr uchwałyData uchwalenia
Uchwała nr LX/1259/23 Rady Miasta Katowice z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Milowickiej w KatowicachLX/1259/232-3-2023
Uchwała nr L/1118/22 Rady Miasta Katowice z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – Polskiej Grupy Górniczej S.A. „Oddział KWK Staszic-Wujek” – część obejmująca obszar dzielnicy Podlesie i zachodni fragment dzielnicy KostuchnaL/1118/2228-7-2022
Uchwała nr XLVII/1046/22 Rady Miasta Katowice z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Alei W. Korfantego 179a w KatowicachXLVII/1046/2228-4-2022
Uchwała nr XLV/1019/22 Rady Miasta Katowice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Alei Górnośląskiej i Parku im. Tadeusza Kościuszki w KatowicachXLV/1019/2231-3-2022
Uchwała nr XLIV/997/22 Rady Miasta Katowice z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Franza Waxmana w rejonie Trasy imienia Nikodema i Józefa Renców w KatowicachXLIV/997/223-3-2022
Uchwała nr XXXV/755/21 Rady Miasta Katowice z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru szpitala w dzielnicy Murcki w KatowicachXXXV/755/2127-5-2021

Kto odpowiada za uchwalanie miejscowych planów w Katowicach?

Za prowadzenie rejestru MPZP Katowice odpowiada prezydent miasta Katowice. Do jego obowiązków należy m.in. uchwalanie nowych planów i wprowadzanie zmian do istniejących planów. W przypadkach gdy dla danej działki plan zagospodarowania przestrzennego Katowice nie obowiązuje, to urząd miasta Katowice wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Dokładna procedura związana z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w Katowicach została opisana w artykule: Decyzja o warunkach zabudowy procedura formalna .

Analizuj zmiany zagospodarowania terenu w mieście Katowice z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Chciałbyś zobaczyć, jak zmieniało się zagospodarowanie terenu dla dowolnej działki w mieście Katowice na przestrzeni lat? Nasza usługa archiwalnego raportu lotniczego pomoże Ci lepiej zrozumieć rozwój terenów objętych planami zagospodarowania Katowic. Dzięki unikalnym archiwalnym zdjęciom lotniczym z różnych okresów będziesz mógł śledzić zmiany urbanistyczne, inwestycje publiczne i rozwój dzielnic. Wykorzystaj tę cenną wiedzę i skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby zgłębić historię miejscowych planów i zrozumieć ich wpływ na tereny miasta Katowice!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek lub zaświadczenie dotyczące MPZP Katowice