Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Ortofotomapa Katowic - zdjęcia lotnicze i satelitarne Katowic

Katowice z lotu ptaka, zobacz wybrane miejsca na zdjęciach satelitarnych i lotniczych. Sprawdź ortofotomapę Katowic.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Katowice.

Zdjęcie lotnicze Katowic
Zdjęcie lotnicze miasta Katowice

Wybrany fragment miasta Katowice na zdjęciach satelitarnych i lotniczych

Zdjęcia lotnicze z miasta Katowice

Poznaj usługę: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych Katowic

Geoportal Na Mapie miasta Katowice, oferuje dostęp do archiwalnych zdjęć lotniczych. Usługa ta umożliwia mieszkańcom, urbanistom, architektom, czy historykom dostęp do bogatej kolekcji zdjęć z różnych okresów, co jest nieocenioną pomocą w pracach badawczych, inwestycyjnych oraz edukacyjnych. Raport archiwalnych zdjęć lotniczych Katowic obejmuje zdjęcia o wysokiej rozdzielczości, co pozwala na szczegółową analizę zmian w strukturze miasta.

Zobacz przykładowy Raport archiwalnych zdjęć lotniczych

Jak pobrać Raport archiwalnych zdjęć lotniczych Katowic:

Przejdź do narzędzia Archiwalne zdjęcia lotnicze Geoportal Katowic.

Wskaż miejsce na mapie Katowic. Kliknij w działkę na mapie lub skorzystaj z dostępnych narzędzi wyboru terenu na mapie.

Uzupełnij formularz. Wybierz interesujące Cię lata wykonania zdjęć lotniczych Katowic. Następnie podaj adres e-mail, na który zostanie automatycznie wysłany raport. Zaakceptuj wymagane zgody i kliknij przycisk "Opłać raport".

Opłać raport lotniczy, wybierz odpowiednią dla Ciebie formę płatności internetowej. Koszt raportu z archiwalną ortofotomapą Katowic wynosi zawsze 39 zł.

Zostaniesz przeniesiony/a na stronę raportu lotniczego. Po wygenerowaniu raportu aktywuje się przycisk "Pobierz raport".

Do czego może się przydać Raport z ortofotomapą archiwalną Katowic?

 • Dostęp do historii Katowic – Zdjęcia lotnicze pozwalają spojrzeć z perspektywy ptaka na historyczne zmiany, jakie zaszły na przestrzeni lat w topografii i zabudowie miasta.
 • Narzędzie dla projektów rozwojowych - Archiwizowane materiały stanowią podstawę do planowania przestrzennego oraz mogą służyć jako materiał referencyjny w procesach inwestycyjnych.
 • Wsparcie w edukacji – Raporty z archivalnych zdjęć lotniczych są również cennym zasobem dla uczelni wyższych oraz szkół w zakresie badań nad historią miasta.
 • Jakość i precyzja - Zdjęcia satelitarne Katowic zostały wykonane przy użyciu najnowszych dostępnych technologii, oferując wyraźny obraz.

Poznaj usługę: Raport zdjęć satelitarnych Katowic

W obliczu stale rosnącego zapotrzebowania na aktualne i dokładne dane geoprzestrzenne, Raport zdjęć satelitarnych Katowic jawi się jako kluczowe narzędzie dla szerokiego spektrum użytkowników. Usługa ta dostarcza obrazów obszaru Katowic, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów zdolnych do obserwacji w różnych warstwach spektralnych. Niezależnie od tego, czy użytkownik to: mieszkaniec, urbanista, geodeta, rolnik, naukowiec, czy przedsiębiorca, Raport zdjęć satelitarnych Katowic dostarcza informacji, które mogą znacząco wpłynąć na podejmowane decyzje.

Zobacz przykładowy Raport zdjęć satelitarnych

Przejdź do narzędzia Raport satelitarny Geoportal Katowic.

Wskaż miejsce na mapie Katowic. Kliknij w działkę na mapie lub skorzystaj z dostępnych narzędzi wyboru terenu na mapie.

Uzupełnij formularz. Wybierz interesujące Cię zakres dat zobrazowań satelitarnych Katowic. Następnie wybierz rozdzielczość zobrazowania i kliknij przycisk Wyszukaj zobrazowania. Możesz zobaczyć jakie sceny satelitarne są dostępne dla wskazanego okresu.

Podaj adres e-mail, na który zostanie automatycznie wysłany raport. Zaakceptuj wymagane zgody i kliknij przycisk "Opłać raport".

Opłać raport satelitarny, wybierz odpowiednią dla Ciebie formę płatności internetowej.

Zostaniesz przeniesiony/a na stronę raportu. Po wygenerowaniu raportu aktywuje się przycisk "Pobierz raport".

Do czego może się przydać Raport z satelitarny Katowic?

 • Monitoringu inwestycji – cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować postępy realizowanych inwestycji budowlanych dla dowolnego miejsca w mieście Katowice.
 • Analiza zmian w pokryciu terenu: mapy satelitarne Katowic pozwalają na identyfikację zmian w użytkowaniu ziemi, w tym w miejskich obszarach zielonych.
 • Planowania przestrzennego – dzięki precyzyjnym zdjęciom satelitarnym możliwe jest dokładne projektowanie infrastruktury i zarządzanie terenami miejskimi w Katowicach. Urbaniści mogą monitorować wzrost urbanistyczny Katowic, identyfikować niezagospodarowane przestrzenie i przewidywać potrzeby infrastrukturalne miasta.
 • Monitoringu środowiska - obserwacje pomagają w ocenie stanu terenów zielonych, obszarów wodnych oraz zmian klimatycznych w Katowicach.
 • Rolnictwa - analiza obrazów satelitarnych pomaga w efektywnym zarządzaniu uprawami i detekcji obszarów poszkodowanych przez szkodniki czy choroby roślin na terenie miasta Katowice.
 • Jakość i precyzja - Zdjęcia lotnicze Katowic zostały wykonane przy użyciu najnowszych dostępnych technologii, oferując wyraźny obraz.

Przeglądaj Ortofotomapę Katowic w Geoportalu Na Mapie

Geoportal Katowic to innowacyjne narzędzie, dzięki któremu użytkownicy mogą przeglądać dokładne mapy i ortofotomapę Katowic.

[Przejdź do Geoportalu z ortofotomapą Katowic]

Co ważne, ortofotomapa Katowic jest aktualizowana na bieżąco, co zapewnia dostęp do najnowszych informacji o każdej lokalizacji w obrębie miasta.

Interaktywność Geoportalu Katowic pozwala nie tylko na przeglądanie aktualnego stanu terenu, ale również na analizę zmian, które miały miejsce w przeszłości. Służy to nie tylko mieszkańcom miasta w codziennym życiu, ale również specjalistom z różnych branż, od geodezji po ochronę środowiska. Ortofotomapa Katowic stanowi nieocenione źródło danych dla historii miejskiej, rozwoju przestrzennego, jak również dla prac naukowych i edukacyjnych. Warto podkreślić, że ortofotomapy są udostępniane zarówno dla profesjonalistów pracujących w odpowiednich dziedzinach, jak i dla szerokiej publiczności, co przyczynia się do wzrostu świadomości i zaangażowania obywatelskiego.

Dostępne zdjęcia lotnicze i mapy satelitarne dla miasta Katowice

Obszar miasta Katowice, jest szczegółowo zarejestrowany przez wiele typów map satelitarnych i lotniczych. Te cyfrowe reprezentacje terenu są niezastąpionym źródłem informacji.

 • Mapy satelitarne dostępne dla Katowic to zarówno obrazy komercyjne, jak i te dostarczane przez agencje rządowe, na przykład przez program Copernicus Unii Europejskiej, oferujący dane z satelitów Sentinel.
 • Usługi mappingowe takie jak Google Earth czy Bing Maps prezentują wysokiej rozdzielczości obrazy lotnicze i satelitarne, umożliwiające wirtualne zwiedzanie miasta Katowice.
 • Lokalne instytucje, np. Urząd miasta Katowice, regularnie udostępniają aktualizowane ortofotomapy, które są wykonane przy użyciu technologii fotogrametrycznej. Ortofotomapy te zapewniają bardzo dokładny, niezniekształcony obraz terenu.
 • Dla celów specjalistycznych dostępne są zdjęcia lotnicze wykonywane przez drony, które mogą dostarczyć nadzwyczaj precyzyjne i aktualne zdjęcia wybranych obszarów.

Co warto zobaczyć w sąsiednich gminach: