Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Katowice  sprawdź informacje  Na Mapie miasta Katowice

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej miasta Katowice.

Mapa Geoportal Katowice
Mapa z granicą miasta Katowice
herb miasta Katowice

Dane urzędu

Urząd Miasta Katowiceul. Młyńska 4Katowice, 40-098

Tel: 32 2593909

Fax: 32 705 49 14

Elektroniczna skrzynka podawcza: /umkatowice/SkrytkaESP

E-mail: urzad_miasta@katowice.eu

Powiat: Katowice

Województwo: śląskie

Numer TERYT miasta Katowice: 2469011

Witryna: www.katowice.eu

Władze lokalne: Prezydent Marcin Krupaprezydent@katowice.eu

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Katowic

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych miasta Katowice to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w mieście Katowice na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Katowic, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Katowic, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Katowic

Miasto Katowice w liczbach

Powierzchnia miasta Katowice*

165 km2

568 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców miasta Katowice*

290 553 mieszkańców

11 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia miasta Katowice*

1 765 mieszkańców na km2

61 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Katowice

Geoportal Katowice prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map miasta Katowice, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w mieście Katowice.

Dostęp do danych Geoportalu Katowice

Jak powstał Geoportal miasta Katowice?

Geoportal Katowice powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu miasta Katowice, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie miasta Katowice.

Geoportal Katowice umożliwia pozyskanie danych EGIB miasta Katowice oraz miejscowych planów zagospodarowania miasta Katowice, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych miasta Katowice

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Katowice?

Informacje na Geoportalu Katowice

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Katowice?

Korzyści z Geoportalu Katowice

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Katowice?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Katowice.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu miasta Katowice łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Katowicach. W zależności od wybranej kompozycji mapy Katowic zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w mieście Katowice, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Katowice oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych miasta Katowice. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Katowic możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Katowic. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów miasta Katowice. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Katowice.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Katowicach.

  Geoportal miasta Katowice posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny miasta Katowice. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Katowicach sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny miasta Katowice przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Katowicach.

  W Geoportalu Katowice przedstawiamy informacje z rejestru MPZP miasta Katowice. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Katowicach. W zakładce dotyczącej MPZP miasta Katowice zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni miasto Katowice, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru miasta Katowice oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w mieście Katowice.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach miasta Katowice. Sprawdzisz, czy na obszarze miasta Katowice są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach miasta Katowice podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w mieście Katowice.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Katowicach. W Geoportalu miasta Katowice udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Katowicach wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście Katowice.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w mieście Katowice. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w mieście Katowice.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w mieście Katowice, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w mieście Katowice. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w mieście Katowice.

 • Zabytki w mieście Katowice

  Przedstawiamy wykaz zabytków w mieście Katowice. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w mieście Katowice oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w mieście Katowice.

 • Informacje o wyborach w mieście Katowice

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w mieście Katowice. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w mieście Katowice i wiele istotnych informacji.

Geoportal Katowice dla mieszkańców

Geoportal Katowice jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Katowice. Na mapie Katowic sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu miasta Katowice mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Katowice. Korzystając z map Geoportalu miasta Katowice w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu miasta Katowice są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu miasta Katowice dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Katowice dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu