Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Katowice  sprawdź informacje Na Mapie miasta Katowice

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej miasta Katowice.

Mapa Geoportal Katowice
herb miasta Katowice

Dane urzędu

Urząd Miasta Katowiceul. Młyńska 4Katowice, 40-098

Tel: 32 2593909

Fax: 32 705 49 14

E-mail: urzad_miasta@katowice.eu

Powiat: Katowice

Województwo: śląskie

Numer TERYT miasta Katowice: 2469011

Witryna: www.katowice.eu

Władze lokalne: Prezydent Marcin Krupaprezydent@katowice.eu

Miasto Katowice w liczbach

Powierzchnia miasta Katowice*

165 km2

568 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców miasta Katowice*

290 553 mieszkańców

11 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia miasta Katowice*

1 765 mieszkańców na km2

61 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Katowice

Geoportal Katowice prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Katowice

Jak powstał Geoportal miasta Katowice?

Geoportal Katowice powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu miasta Katowice, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Katowice umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych miasta Katowice

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Katowice?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla miasta Katowice;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP miasta Katowice;
 • Rejestr wydanych pozwoleń miasta Katowice;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów miasta Katowice;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Katowic.
Informacje na Geoportalu Katowice

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Katowice?

 • Rejestr działek ewidencyjnych miasta Katowice;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w mieście Katowice;
 • Rejestr MPZP Katowice;
 • Mapa działek ewidencyjnych miasta Katowice;
 • Mapa Topograficzna miasta Katowice;
 • Mapa Solarna miasta Katowice;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w mieście Katowice;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Katowice

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Katowice?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Katowice.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu miasta Katowice łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Katowicach. W zależności od wybranej kompozycji mapy Katowic zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w mieście Katowice, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Katowice oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych miasta Katowice. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Katowic możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Katowic. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów miasta Katowice. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Katowice.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Katowicach.

  Geoportal miasta Katowice posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny miasta Katowice. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Katowicach sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny miasta Katowice przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Katowicach.

  W Geoportalu Katowice przedstawiamy informacje z rejestru MPZP miasta Katowice. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Katowicach. W zakładce dotyczącej MPZP miasta Katowice zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni miasto Katowice, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru miasta Katowice oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w mieście Katowice.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach miasta Katowice. Sprawdzisz, czy na obszarze miasta Katowice są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach miasta Katowice podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w mieście Katowice.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Katowicach. W Geoportalu miasta Katowice udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Katowicach wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w mieście Katowice.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w mieście Katowice. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Katowice dla mieszkańców

Geoportal Katowice jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Katowice. Na mapie Katowic sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu miasta Katowice mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Katowice. Korzystając z map Geoportalu miasta Katowice w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu miasta Katowice są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu miasta Katowice dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Katowice dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Odrzucono poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Przejdź do wpisu