Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Zabytki Katowic. Co warto zobaczyć w Katowicach

Chcesz poznać zabytki Katowic? Oto rejestr zabytków Katowic! Przedstawiamy zabytkowe miejsca, które warto zobaczyć w Katowicach ze względu na walory architektoniczne, historyczne i naukowe.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Katowice.

Mapa zabytków Katowic
Mapa z zabytkami miasta Katowice

Co warto zobaczyć w Katowicach - zabytki Katowic

Zastanawiasz się co warto zobaczyć w Katowicach? Dowiedz się, czy w Katowicach znajdują się zabytkowe kościoły, budynki, cmentarze, zamki i inne obiekty wpisane do ewidencji zabytków Katowic.

Sprawdź, jakie ciekawe miejsca zabytkowe możesz znaleźć w Katowicach. Poniżej przedstawiamy wykaz zabytków Katowic.

Wykaz zabytków w Katowicach

Zastosowane filtry:

zabytki z opisem
strona 1 / 2

Willa inż. Tadeusza Michejdy


Katowice, Poniatowskiego 19

Dom własny projektu zafascynowanego formizmem inżyniera Tadeusza Michajdy, autora licznych publikacji oraz realizacji na (...)

Osiedle Giszowiec


Katowice, Kirowa, Górniczego Stanu, Kosmiczna, Mysłowicka, Sputników oraz Agaty

Osiedle Giszowiec jest jedną z najcenniejszych realizacji idei miasta-ogrodu oraz osiedla patronackiego na terenie (...)

Zespół cmentarny


Katowice, Francuska

Obiekt posiada wyjątkową wartość historyczną w skali regionu, stanowi jeden z najstarszych cmentarzy katolickich i (...)

Zespół kościoła fil. pw. św. Michała Archanioła


Katowice, Park Kościuszki

Obiekt stanowi jeden z najstarszych, zachowanych kościołów drewnianych z terenów Górnego Śląska, a także integralny element (...)

Willa Hugo Grünfelda, ob. Główna Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego


Katowice, Warszawska

Obiekt posiada wysokie wartości artystyczne, naukowe oraz historyczne stanowi istotny przykład architektury modernistycznej (...)

Zespół cmentarza żydowskiego


Katowice, Kozielska 16

Cmentarz żydowski w Katowicach należy do największych i najlepiej zachowanych tego typu kompleksów w skali regionu.

Kamienica mieszczańska


Katowice, 3 Maja 6-8

Obiekt posiada wysokie wartości artystyczne oraz architektoniczne w skali regionu, stanowi cenny przykład secesyjnej (...)

Katedra pw. Chrystusa Króla


Katowice, Plebiscytowa 49

Archikatedra Chrystusa Króla w Katowicach posiada wysokie wartości historyczne w skali regionu, stanowi istotny symbol o (...)

Kościół i klasztor oo. franciszkanów


Katowice, Panewnicka 76

Zespół stanowi cenny przykład architektury sakralnej, powstałej po okresie pruskiego ,,kulturkampfu’’, nawiązującej formą (...)

Układ urbanistyczno-przestrzenny osiedla robotniczego Nikiszowiec


Katowice, Ks. Ficka, Giszowiecka, Odrowążów, Czechowa, Janowska, św. Anny, Garbarska, Rymarska, Nałkowskiej, Szopienicaka, Plac Wolności, Zamkowa

Osiedle robotnicze Nikiszowiec stanowi unikatowy i w pełni zachowany przykład zabudowy patronackiej, wykonanej na zlecenie (...)

Zespół Browaru Mokrskiego


Katowice, H. Bednorza 2 a – 6

Zespół zabudowy przemysłowej.

Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego


Katowice, Jagiellońska 25

Jest to jeden z najbardziej monumentalnych oraz najważniejszych pod względem artystycznym i historycznym w skali kraju (...)

Kościół par. pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny


Katowice, pl. ks. Emila Szramka 1

Kościół zaprojektowany przez XIX-wiecznego wrocławskiego architekta Alexisa Langera jest wybitnym przykładem świątyni (...)

Kościół Garnizonowy pw. św. Kazimierza Królewicza


Katowice, Marii Skłodowskiej-Curie 20

Kościół Garnizonowy pw.św.Kazimierza Królewicza jest jednym z pierwszych i zarazem najwybitniejszych obiektów sakralnych (...)

Wieża ciśnień przy zespole dawnej Huty Uthemann


Katowice, Lwowska 23

Wieża ciśnień w Katowicach-Szopienicach stanowi cenny i reprezentatywny dla regionu zabytek architektury przemysłowej (...)

Kamienica


Katowice, PCK 10

Obiekt stanowi cenny przykład międzywojennej architektury mieszkaniowej Katowic, projektu cenionego w regionie architekta (...)

Park im. Tadeusza Kościuszki


Katowice

Park im.Tadeusza Kościuszki, którego początki sięgają przełomu XIX i XX w.

Dawne Królewskie Więzienie Pruskie, ob. Areszt Śledczy


Katowice, Mikołowska 10

Budynek dawnego więzienia jest przykładem XIX-wiecznej architektury penitencjarnej z zachowanym i czytelnym układem (...)

Łaźnia miejska


Katowice, Adama Mickiewicza 5

Reprezentatywny dla regionu przykład tendencji w architekturze k.XIX i 1 poł.XX w.

Walcownia


Katowice

Dawna Walcownia Cynku jest dzisiaj Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA.Działalność Muzeum nakierowana jest za zachowanie i (...)

strona 1 / 2

Źródło: zabytek.pl, dane.gov.pl

Statystyki zabytków w Katowicach

Zabytki w Katowicach

0

Dokładnie tyle zabytków wpisanych do rejestru znajduje się w Katowicach.

Zabytki Katowic
Liczba zabytków w mieście Katowice z podziałem na rodzaj zabytku

Jak sprawdzić czy nieruchomość w Katowicach jest zabytkiem?

Sprawdź nieruchomości objęte ochroną zabytków Katowic w portalu OnGeo.pl ! Taką możliwość daje płatna usługa - Raport o Terenie. OnGeo.pl posiada największą zharmonizowaną bazę danych przestrzennych w Polsce, dlatego na portalu możesz samodzielnie zdiagnozować dowolną działkę w Katowicach lub w kraju zarówno pod kątem uciążliwości, zagrożeń, jak i wad fizycznych oraz formalno-prawnych działki. Samo generowanie raportu rozpoczyna się automatycznie, a już po 5 minutach otrzymasz gotowy dokument, w którym znajdziesz informacje o:

 • nieruchomościach objętych ochroną zabytków w odległości 200 m od wybranego terenu,
 • obszarach ochrony archeologicznej w odległości 200 m od wybranego terenu,
 • działce z ewidencji gruntów Katowic,
 • MPZP Katowic,
 • uzbrojeniu terenu w media,
 • terenach zalewowych, osuwiskowych i zagrożonych stagnacją wody,
 • innych danych dotyczących wybranej działki w Katowicach.

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

 • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
 • wpisać adres działki,
 • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Kto odpowiada za ochronę zabytków w Katowicach?

Ochroną zabytków w Katowicach zajmują się organy administracji publicznej, które zapewniają prawne zachowanie zabytków, natomiast opieką zabytków - właściciele lub posiadacze samoistni, którzy zobowiązani są do tych działań przez regulacje prawne.

Organami ochrony zabytków w Katowicach są:

 1. Wojewoda, w imieniu którego zadania i kompetencje, w tym zakresie, wykonuje Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wojewódzki konserwator zabytków to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i praktykę zawodową, która realizuje i nadzoruje działania remontowe, konserwatorskie i wykopaliskowe na terenie danego województwa, w tym Katowic.
 2. Urząd Miasta Katowice. Urząd Miasta Katowice prowadzi gminną ewidencję zabytków Katowic, zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 17 września 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Gminy między innymi mają dbać o:
  1. zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie,
  2. zapobiegać „zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków . Ochronę zabytków przez miasto Katowice zapewnia się poprzez m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Więcej informacji o tym czym są zabytki i kto podpowiada za ich ochronę znajdziesz w artykule: Co to jest zabytek? Kto odpowiada za ochronę zabytków?

Rejestr zabytków a gminna ewidencja zabytków Katowic

Gminną ewidencję zabytków Katowic prowadzi Urząd Miasta Katowice, natomiast rejestr zabytków - Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wpis nieruchomości w niniejszych rejestrach może wiązać się z pewnymi ograniczeniami, gdyż w pewnym stopniu ograniczają prawo własności.

Jakie ograniczenia inwestycyjne niesie ze sobą wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków, a jakie do gminnej ewidencji zabytków Katowic?

Wpis do ewidencji gminnej zabytków Katowic następuje na podstawie zarządzenia, więc jest aktem wewnętrznym władz gminy. Sam wpis do gminnej ewidencji zabytków Katowic nie nakłada na właściciela obiektu obowiązków związanych z konserwacją zabytku. Wpis do gminnego rejestru zabytków Katowic oznacza, że osoba starająca się o warunki zabudowy lub pozwolenie na budowę musi zdobyć zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Inaczej jest w przypadku obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków Katowic. Takie budynki uwzględnia się w MPZP i tylko wtedy podlegają ochronie prawnej.

Objęcie nieruchomości gminną ewidencją zabytków Katowic nie wywołuje konsekwencji po stronie właściciela. Właściciel nieruchomości znajdującej się w gminnej ewidencji zabytków Katowic, ale niewpisanej do rejestru, chcąc dokonać zmian w budynku, zgłasza tę informację do urzędu miasta Katowice, a urząd może zasięgnąć opinii konserwatora zabytków.

Wpis do rejestru zabytków (wojewódzki rejestr zabytków) poprzedza tzw. postępowanie przygotowawcze, które polega na zgromadzeniu informacji, materiałów i dokumentacji fotograficznej, które ma za zadanie potwierdzić wartość potencjalnego zabytku. Jeśli na drodze postępowania żadna ze stron nie wniesie uwag i skarg, decyzja nabiera mocy prawnej, a obiekt zyskuje numer rejestru zgodny z kolejnym zapisem w księdze rejestru zabytków.

Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków wprowadza wiele ograniczeń oraz nadaje organom konserwatorskim, czyli Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków oraz ministrowi kultury, uprawnienia do ingerowania w zabytek, co skutkuje, że właścicielowi w pewnym stopniu ogranicza się konstytucyjne prawa własności, tym samym ograniczone zostaje samodzielne dysponowanie nim. Zgoda konserwatora jest bowiem niezbędna np. przy prowadzeniu robót budowlanych, prac konserwatorskich, umieszczaniu na zabytku urządzeń technicznych, reklam, czy napisów, a także przy podejmowaniu działań, które mogłyby prowadzić do zmiany wyglądu zabytku. Wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków może również wpłynąć na obniżenie wartości nieruchomości oraz znacznie wydłuża proces inwestycyjny, ponieważ wszelkie prace należy konsultować z konserwatorem.

Więcej informacji o rejestrze zabytków i gminnej ewidencji zabytków znajdziesz w artykule: Gminna ewidencja zabytków a rejestr zabytków - gdzie znajdziesz informacje .

Odkryj historię krajobrazu w mieście Katowice dzięki narzędziu: Raport archiwalne zdjęcia lotnicze!

Zachęcamy Cię do zapoznania się z naszą usługą: Raportu archiwalnych zdjęć lotniczych. Umożliwi Ci nie tylko zachwycić się niesamowitym widokiem historycznych obiektów architektonicznych w mieście Katowice z lotu ptaka, ale także zgłębić ich historię i ewolucję na przestrzeni lat. Archiwalne zdjęcia lotnicze dostarczą Ci niezwykłych perspektyw, pozwalając zrozumieć zmiany, jakim podlegały te unikalne nieruchomości zabytkowe. Skorzystaj z naszego raportu lotniczego, aby odkryć nieznane fakty i tajemnice przeszłości zabytków miasta Katowice!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Pobierz wniosek online

Źródłem poniżej zamieszczonych wzorów dokumentów jest Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu.

Co warto zobaczyć w sąsiednich gminach: