Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Katowice w liczbach

Geoportal Katowice
Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

Najważniejsze statystyki GUS dla miasta Katowice

Katowice, miasto w województwie śląskim, powiat Katowice.

Powierzchnia miasta Katowice wynosi 165 km2, zajmuje 568 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Miasto Katowice zamieszkuje 290 553 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 11 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w mieście Katowice wynosi 1 765, jest 61 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące miasta Katowice. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak miasto Katowice prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się miasto Katowice.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 miasta Katowice: 165568
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w mieście Katowice: 5,44117
Lesistość w % w mieście Katowice: 40,0504
Ludność na 1 km2 w mieście Katowice: 1 76561
Liczba ludności ogółem w mieście Katowice: 290 55311
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w mieście Katowice: -7,61704
Stopa bezrobocia 2019r. w mieście Katowice: 0,0-
Stopa bezrobocia 2020r. w mieście Katowice: 0,0-
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w mieście Katowice: 24,46-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w mieście Katowice: 66,8-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w mieście Katowice: 17158
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w mieście Katowice: 15,98
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w mieście Katowice: 118,2-
Szkoły podstawowe ogółem w mieście Katowice: 818
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w mieście Katowice: 17717
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w mieście Katowice: 961,7370
Przedszkola bez specjalnych w mieście Katowice: 1258
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w mieście Katowice: 515,633
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w mieście Katowice: 60,12417
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w mieście Katowice: 0,72227
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w mieście Katowice: 3 23813
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w mieście Katowice: 5 333-
Ceny mieszkań ogółem w mieście Katowice: 5 324-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w mieście Katowice: 5 235-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w mieście Katowice: 92,11199
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w mieście Katowice: 88,2184
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w mieście Katowice: 92,1565
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w mieście Katowice: 88,2291
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w mieście Katowice: 0,02167
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w mieście Katowice: 0,01986

Źródłem danych statystycznych dla miasta Katowice jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla miasta Katowice, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu miasta Katowice. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.